رهنمون برگزار می کند:

🔶🔹دوره آموزشی خانواده سالم🔹

سرفصل های «جلسه اول» :
بهبود روابط والد- کودک
تشویق رفتار خوشایند در کودک
آموزش رفتار جدید به کودک
مهارت مدیریت رفتار ناخوشایند
پیشگیری از مشکل در موقعیت های پرخطر
مهارت صبر در والدین
مهارت مدیریت خلق
خود کنترلی
مهارت های ارتباطی و جلب حمایت همسر
عوامل مؤثر در شکل گیری رفتار کودک در منزل
کودک خدا شناس
و...

✅ دکتر شیما سادات برقعی
دکترای روانشناسی عمومی

⏰ زمان: یکشنبه ۱۰ اسفند ساعت ۱۷

💳 هزینه ثبت نام آزاد: ۴۰ هزار تومان
🌟 ۲۵٪ تخفیف ثبت نام برای مخاطبینی که برای اولین بار در کارگاه های رهنمون شرکت می کنند 🌟

🎁🎁 تخفیف ویژه برای افرادی که در هر دو جلسه خانواده سالم شرکت کنند:
مجموعا ۶۰ تومان ( کد تخفيف: 101212)

دريافت محتواي آفلاين
براي درخواست برگزاري مجدد اين کارگاه، اينجا را کليک کنيد