شماره کارت جهت واریز هزینه دوره آموزشی
5029381020723920
بانک دی
به نام نرجس خاتون موحدی راد
پس از واریز، تصویر رسید را بارگذاری کنید.

ثبت

اطلاعات شما ثبت شد

در این فرم ​اطلاعات خواسته شده رو وارد کنید

کارگاه آموزشی رو انتخاب نمایید

هزینه رو پرداخت کنید و
تصویر رسیدش رو بارگزاری
بفرمایید.

دکمه ثبت رو بزنید
و
منتظر دریافت ایمیل سایت باشید.


اگر سوالی دارید با راهنمای آنلاین سایت مطرح کنید.